சித்தர்கள் ஜீவ சமாதியான இடம்,* _அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்கள்

*சித்தர்கள் ஜீவ சமாதியான இடம்,* _அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்கள்._ *1. அகஸ்தியர்* – 5 யுகம் 7 நாள் வாழ்ந்தார். பாபநாசத்தில் சமாதியானார். *2. பதஞ்சலி* –[…]

Read more

​சித்தர்கள்  என்பர்வகள் யார்…?அவர்களுக்கு உரிய நட்சத்திரம் மற்றும் மந்திரம் யாது?

​சித்தர்கள்  என்பர்வகள் யார்…? அவர்களுக்கு உரிய நட்சத்திரம் மற்றும் மந்திரம் யாது? யாருக்குத்தான் பிரச்சனைகள் இருக்காது. அனைவருக்கும் இருக்கும். எல்லோராலும் இறைவனிடம் நேரிடையாக நமது தேவைகள் பற்றி[…]

Read more

சித்தர்கள்

சித்தர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரக்கணக்கான சித்தர்கள் இருக்கிறார்கள்.அவர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் 18 பேர்கள். விஷ்ணுபுராணம் கூறும் கருத்துப்படி சித்தர்களின் எண்ணிக்கை 88,000பேர்கள் ஆவார்கள். காரை சித்தர் கருத்தின்படி,நூறு கோடி[…]

Read more