ஒரே நிமிடம் ப்ளீஸ்

ஒரே நிமிடம் ப்ளீஸ்… கருவுற்ற பெண்ணை மாதம் தவறாமல் ஸ்கேன் செய்து சோதிப்பது என்பது தாய் சேயின் உடல் நலம் குறித்த அக்கறை என்பது பொய், இதன்[…]

Read more