அறந்தாங்கி சாதிக் 

🔊🔊🔊புதுக்கோட்டையிலிருந்து அறந்தாங்கி வழியிலே அமைந்துள்ள ஒத்தக்கடை என்ற ஊரில் அடையாளம் தெரியாத சாதிக் என்ற நம் சகோதரர் இரு சக்கரவண்டியிலே சென்றுக்கொண்டிருந்தபோது தன்னை நோக்கி வந்த காரின்[…]

Read more