சல்மான் மான் வேட்டை

1998 மான் வேட்டை தொடர்பான 2 வழக்குகளில் நடிகர் சல்மான் கானை ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ள நிலையில், “தலைமறைவானார்” என்று கூறப்பட்ட அவரது அப்போதைய ஜீப்[…]

Read more