சர்வ சத்துள்ள கொய்யா பழம்

சர்வ சத்துள்ள கொய்யா பழம்… * கொய்யாமரத்தின் இலைகள் திசுக்களை சுருக்கும். மற்றும்,  குருதிப்போக்கினைத் தடுக்கும் திறன் உடையவை, மலச்சிக்கல் போக்கும். கசாயம்  வாந்தியினை தடுக்கும். ஈறுகளில்[…]

Read more