சர்க்கரை வியாதிக்கு மருந்தா இந்த காயை சாப்பிடுங்க

சர்க்கரை வியாதிக்கு மருந்தா இந்த காயை சாப்பிடுங்க உலகளவில் இன்று அதிகம் தாக்கப்படும் நோய் சர்க்கரை வியாதிதான். அதுவும் இந்தியாவில்தான் அதிகமானோர் அதுவும் 40 வயதுகளிலிருந்து சர்க்கரை[…]

Read more