தேவையான இடத்தில் சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கள்

*பேங்க்-ல் கேஷியரிடம் வாங்கி பணத்தை எண்ணும் போது ஒரு தாள் குறைவது போல் இருந்தது…* “மேடம் ஒரு தரம் பணத்தை மெஷினில் கவுண்டிங் பார்த்து தரீங்களா” பேங்க்[…]

Read more