பனச்சிக்காடு சரஸ்வதி கோவில்

​கல்வியில் சிறப்புறச் செய்யும் பனச்சிக்காடு சரஸ்வதி கோவில் குழந்தைகளின் கல்வி மேம்பாட்டுக்கும், கலைஞர்களின் கலை வளர்ச்சிக்கும், குழந்தைப்பேறுக்கும் அருள்புரியும் சரஸ்வதி தேவி கோவில் பனச்சிக்காடு என்னும் திருத்தலத்தில்[…]

Read more