காஸ்ட்லியான சரக்கு

​உலகிலேயே மிகவும் காஸ்ட்லியான சரக்கு இதுதான்.. ஒரு பாட்டில் விலை 44 மில்லியன் டாலர்..! 😸😸😸😸 தண்ணீர், காபி, தேநீர் மற்றும் பால் ஆகியவற்றுக்கு அடுத்ததாக உலகிலேயே[…]

Read more