சசிகலாவை வளைக்கத்தான் இந்த ரெய்டா

சசிகலாவை வளைக்கத்தான் இந்த ரெய்டா…? : முழுப் பின்னணி சசிகலா தமிழக அரசியல் களத்தைத் தங்கள் கையில் கொண்டுவர நினைக்கிறது பி.ஜே.பி. இதற்கான ஆட்டத்தை முதலில் சேகர்[…]

Read more