கௌரவர்கள்

​பாண்டவர்கள் ஐவர் நாம் நன்கு அறிவோம்…. அதுப்போல் கௌரவர்கள் நூறு பேர் : 1 துரியோதனன்- Duryodhana 2 துச்சாதனன்- Dussahana 3 துசாகன்- Dussalan 4 ஜலகந்தன் – Jalagandha 5 சமன் – Saman 6 சகன் – Sahan 7 விந்தன் – Vindhan 8 அனுவிந்தன் – Anuvindha 9 துர்தர்சனன்- Durdharsha 10 சுபாகு – Subaahu 11 துஷ்பிரதர்ஷனன் – Dushpradharsha 12 துர்மர்ஷனன் – Durmarshana 13 …

More