கௌரவர்கள்

​பாண்டவர்கள் ஐவர் நாம் நன்கு அறிவோம்…. அதுப்போல் கௌரவர்கள் நூறு பேர் : 1 துரியோதனன்- Duryodhana 2 துச்சாதனன்- Dussahana 3 துசாகன்- Dussalan 4[…]

Read more