கோவில்-அறிவியல் பூர்வமான உண்மை

கோவில்-அறிவியல் பூர்வமான உண்மை:   இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான கோவில்கள் உண்டு. ஆனால் அவையனைத்தும் வேத வழியில்கட்டப்பட்டுள்ளதா என்றால் இல்லை என்று தான்சொல்ல வேண்டும். கோவில்கள்  எங்கு பூமியின்காந்த[…]

Read more