கோல்டு வின்னர் விளம்பரம் ஒன்னு வருது

கோல்டு வின்னர் விளம்பரம் ஒன்னு வருது கவனிச்சிருக்கீங்களா ??  . D விட்டமின் குறைபாடு  சூரிய ஒளி மூலமா கிடைக்காததால இந்தியாவில் 80% பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா[…]

Read more