கோமா நிலைக்கு கொண்டு போகும் குளிர்பானங்கள் உங்களுக்கு  தெரியுமா

கோமா நிலைக்கு கொண்டு போகும் குளிர்பானங்கள் உங்களுக்கு  தெரியுமா?…                                                   உடல் நலத்துக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய வேதிப் பொருட்களில் முக்கியமானதாக கருதப்படும் ஈயம், காட்மேனியம் உள்ளிட்ட 5 வேதிப் பொருட்கள் பெப்சி, கோக் உள்ளிட்ட குளிர்பானங்களில் கலந்திருப்பதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. …

More