கோட்டை

இதன் பெயர் ‘கோட்டை’! நம்முடைய பாரம்பரிய விதைகள் சேகரிப்பு தொழில் நுட்பம்… விதைகளை வைக்கோலால் கட்டி அடுத்த நாள் நாட்டுப் பசுஞ் சாணியால் மெழுகி வைத்து விடுவர்.[…]

Read more