கோடைகாலம்

அன்பான நட்புகளுக்கும், உறவுகளுக்கும் ஒரு விண்ணப்பம். கோடைகாலம் ஜாக்கிரதை, தண்ணீருக்குக் கடுமையான தட்டுப்பாடு ஏற்படப் போகிறது. தண்ணீர்க் கேன் வருடம் ரூ. 5 விலை ஏறும். இளநீர்[…]

Read more