கோகுலராஜன் இராஜேந்திரன்

மலேசிய பல்கலைகழக வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு தமிழ் மாணவர் வேட்டி அணிந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றார். லைக் போடுங்க தமிழா. “நேர்த்தியான உடை அணிய வேண்டும்[…]

Read more