கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள்

​உடலில் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் உள்ளதா? அதை இயற்கையாக கரைக்க இதோ ஓர் எளிய வழி – இயற்கை மருத்துவம்  சிலருக்கு உடலின் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் கொழுப்புக்[…]

Read more