கொய்யாப்பழம்

கொய்யாப்பழம் சாப்பிடுவதால் விளையும் நன்மைகள்..! 1. முகத்திற்குப் பொலிவையும், அழகையும் தருகிறது. 2. முதுமைத் தோற்றத்தைப் போக்கி, இளமைத் தோற்றத்தைத் தருகிறது. 3. கல்லீரல், மண்ணீரல் போன்றவற்றில்[…]

Read more