கொப்பரை

என்  மன வேதனை அதிர்ச்சிப் பகிர்வு… தேங்காய் இன்று உடைத்து வைத்து மிச்சம் இருந்தால் குளிர் சாதனத்தில் வைக்கிறோம். வெளியே வைத்தால் என்ன ஆகும்?… அப்படியானால் லட்சக்கணக்கான […]

Read more