கொண்டாட்டம்

இந்த மாதிரி மெண்டல்கள் இருக்கும் வரை தமிழக நடிகர்களுக்கு மட்டும் அல்ல அரசியல் வாதிகளுக்கும்  கொண்டாட்டம் தான் …   அந்த சோத்துல கொஞ்சம் உப்ப போட்டு திண்ணுடா…[…]

Read more