கொட்டை இல்லாத பழங்கள்

”கொட்டை இல்லாத பழங்களை முடிந்தவரை தவிர்க்க வேண்டும்” உண்பதற்கு வசதியாக இருக்கிறது என்பதற்காக, கொட்டை இல்லாத பழ வகைகளை வாங்குகிறோம். இதுபோன்ற ரகங்களுக்கு, அதிக அளவு பூச்சிக்கொல்லிகளும்[…]

Read more