குடும்பத்தின் மெடிக்கல் இன்ஷுரன்ஸ் – முருங்கைகாய்

முருங்கைக் கீரை கடைகளில் கிடைப்பதில்லை, அப்படியே கிடைத்தாலும் அதைக் கழுவி… உருருருருவி…. கஷ்டம் சார்! சமையல் எப்போ முடியறது? ஆஃபீஸ் எப்போ போறது? முருங்கைக் காய்… சமயத்தில[…]

Read more