கொடம் புளி

ரத்த அழுத்தம் குறைக்கும் கொடம் புளி ‘மலபார் புளி’ என்ற பெயரும் கொடம் புளிக்கு உண்டு. கொடம் புளியைச் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தலாம். கொடம் புளி, கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக்[…]

Read more