கேட்டான் பார் ஒரு கேள்வி

​கோல்கேட் பற்பசையில் பல் துலக்கி கில்லெட் ரேசரில் சவரம் செய்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஷாம்பூவும் லக்ஸ் சோப்பும் போட்டு குளித்து ஓல்ட் ஸ்பைஸ் வாசனை திரவியத்தை[…]

Read more