குலதெய்வ வழிபாட்டின் சிறப்புகள் 

நம் முன்னோர்கள் அதாவது நம் தந்தை வழி பாட்டன் பாட்டிமார்கள் வணங்கி வந்த தெய்வம் தான் நம்குல தெய்வமாகும்.  குலதெய்வம் குலதெய்வத்தின் சக்தியை அளவிட முடியாது. எமன்[…]

Read more