குற்றமேதண்டனை

மணிகண்டன், #காக்காமுட்டை மணிகண்டன் ஆவதற்கு முன் ஒப்புக்கொண்டு, 2014ல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு, நேற்று வெளியாகியிருக்கும் படம் #குற்றமேதண்டனை.  ஒரு குற்றம் நடைபெறுகிறது. இவர்களைச் சுற்றி நடக்கிற அந்தக்[…]

Read more