குறைப்பிரசவம் — காரணம் கண்டுபிடிப்பு

குறைப்பிரசவம்: இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு! உலகிலேயே அதிக குறைப்பிரசவங்கள் இந்தியாவில்தான் நடக்கின்றன. இந்தியாவில் நிகழும் பிரசவங்களில் 35 சதவிகிதம் குறைப்பிரசவங்கள்தான் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மும்பை ஐ.ஐ.டி.யின்[…]

Read more