குரங்குகளின் உண்ணா விரதம்!

ஒரு மரத்தில் குடியிருந்த குரங்குகளெல்லாம் கூடி வாரம் ஒரு நாள் உண்ணா விரதம் மேற் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தனவாம். எனவே தலைவர் குரங்கிடம் போய்[…]

Read more

​குரங்கு கேட்கிறது

‘‘ஓ, மனிதா என்னையும், என் குட்டியையும் சேர்ந்தாற்போல் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கிறாயா நீ? ‘ அய்யோ குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாதே தவறிக் கீழே விழுந்து விடுமே’ என்று நான்[…]

Read more