​விபூதி குங்குமம் வைத்துக்கொண்டால் என்ன பலன்?

விபூதி… ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவிதமாக மேக்-அப் செய்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள்…  விபூதி என்பது சாம்பல். எல்லாம் முடிந்த பிறகு சாம்பல் எஞ்சியிருக்கும். இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமே எரிக்கப்பட்டால் கூட, இறுதியில்[…]

Read more