​உலக வரலாறு

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 கி.மு. 50000 தமிழ்மொழியின் தோற்றம். கி.மு. 50000 – 35000 தமிழிலிருந்து சீன மொழிக் குடும்பம் பிரிவு. கி.மு. 35000 – 20000 ஆஸ்திரேலிய, ஆப்பிரிக்க[…]

Read more