கிட்னியில் கல்

​நண்பர் ஒருவர் இரவு 2 மணிக்கு தீராத வயிற்று வலி. கிட்னியில் கல் என்று தெரியும் இருந்தாலும் இரவு என்ன செய்வது என்று  வீட்டின் பின்புறம் உட்கார்ந்திருந்தார். […]

Read more