கிட்ணியில் கல் கரைய

கிட்ணியில் கல் கரைய எளிய வைத்தியம் : பொங்கல் பூ எனப்படும் பூளைப் பூ சாறு. கோவையில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நண்பருக்கு[…]

Read more