கிட்ணியில் கல் கரைய

கிட்ணியில் கல் கரைய எளிய வைத்தியம் : பொங்கல் பூ எனப்படும் பூளைப் பூ சாறு. கோவையில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நண்பருக்கு இரவு 2 மணிக்கு தீராத வயிற்று வலி. கிட்னியில் கல் என்று தெரியும் இருந்தாலும் இரவு என்ன செய்வது என்று நான் தங்கியிருந்த வீட்டின் மாடிப் படியில் உட்கார்ந்திருந்தார். பக்கத்து வீட்டுப்பாட்டி சலம் கழிக்க வந்தார். ஏன் இங்க உட்கார்ந்திருக்க என்று விவரம் கேட்டார். அவர் வேதனையைக் குறிப்பிட்டார். …

More