​கால் ஆணியை காணாமல் போக்கும் இயற்கை வைத்தியம்!

ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த எடையையும் தாங்க கூடிய கால் பாதங்களை கவனத்துடன் வைத்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியம்.  நம்முடைய உடம்பை தாங்குவது மட்டுமின்றி உடல் சந்திக்கும் பிரச்னைகளை வெளிப்படுத்தும் ஒன்றாகவும் பாதங்கள் உள்ளன. இவ்வாறு உடலின் முக்கிய பாகமான காலில் ஒன்று பாத ஆணி என்ற பாதிப்பு பலருக்கு ஏற்படும். பாதங்களின் அடிப்பாகமான் சதைப்பகுதியில் ஏற்படுவதால், இதை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய முடியாது. காலில் ஏற்படும் அலர்ஜி காரணமாகவும் உடலில் அதிகமாக ஏற்படும் வெப்பம் காரணமாகவும், அசுத்தமான …

More

​கால் ஆணியை காணாமல் போக்கும் இயற்கை வைத்தியம்!அதிகம் பகிருங்கள்

ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த எடையையும் தாங்க கூடிய கால் பாதங்களை கவனத்துடன் வைத்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியம். நம்முடைய உடம்பை தாங்குவது மட்டுமின்றி உடல் சந்திக்கும் பிரச்னைகளை வெளிப்படுத்தும் ஒன்றாகவும் பாதங்கள் உள்ளன. இவ்வாறு உடலின் முக்கிய பாகமான காலில் ஒன்று பாத ஆணி என்ற பாதிப்பு பலருக்கு ஏற்படும். பாதங்களின் அடிப்பாகமான் சதைப்பகுதியில் ஏற்படுவதால், இதை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய முடியாது. காலில் ஏற்படும் அலர்ஜி காரணமாகவும் உடலில் அதிகமாக ஏற்படும் வெப்பம் காரணமாகவும், அசுத்தமான …

More

கால் ஆணி

பாதங்களைப் பயமுறுத்தும் கால் ஆணி பாதங்களைத் தாக்குவதில் பித்தவெடிப்பிற்கு அடுத்தபடியாக இருப்பது ஆணிக்கூடு எனப்படும் கால் ஆணி. இது பாதத்தைத் தரையில் வைக்க முடியாத அளவிற்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும். கால் ஆணி என்பது அதிகமான உடல் அழுத்தம் காரணமாக உருவாகிறது. அளவு குறைந்த காலணிகளை அணிவது உள்பட பல்வேறு அழுத்தங்களால் கால்களில் ஆணி ஏற்பட்டு, பெரும் துன்பத்தைத் தருகிறது. இந்தக் கால் ஆணிகளுக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் அவையே பின்னாளில் அல்சராக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. கால் …

More