ஆணியை விரட்டியடிக்க அம்மான் பச்சரிசி

ஆணியை விரட்டியடிக்க அம்மான் பச்சரிசி :- காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில நோய் வந்து மனுஷன பாடாப்படுத்திரும். அதுலயும் சில நோய் இருக்குற[…]

Read more

​கால் ஆணியை காணாமல் போக்கும் இயற்கை வைத்தியம்!

ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த எடையையும் தாங்க கூடிய கால் பாதங்களை கவனத்துடன் வைத்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியம்.  நம்முடைய உடம்பை தாங்குவது மட்டுமின்றி உடல் சந்திக்கும்[…]

Read more

​கால் ஆணியை காணாமல் போக்கும் இயற்கை வைத்தியம்!அதிகம் பகிருங்கள்

ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த எடையையும் தாங்க கூடிய கால் பாதங்களை கவனத்துடன் வைத்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியம். நம்முடைய உடம்பை தாங்குவது மட்டுமின்றி உடல் சந்திக்கும்[…]

Read more

கால் ஆணி

பாதங்களைப் பயமுறுத்தும் கால் ஆணி பாதங்களைத் தாக்குவதில் பித்தவெடிப்பிற்கு அடுத்தபடியாக இருப்பது ஆணிக்கூடு எனப்படும் கால் ஆணி. இது பாதத்தைத் தரையில் வைக்க முடியாத அளவிற்கு பிரச்சனையை[…]

Read more