கால் ஆணியை காணாமல் போக்கும் இயற்கை வைத்தியம்

கால் ஆணியை காணாமல் போக்கும் இயற்கை வைத்தியம் :- காலில் ஏற்படும் அலர்ஜி காரணமாகவும் உடலில் அதிகமாக ஏற்படும் வெப்பம் காரணமாகவும், அசுத்தமான இடங்களில் உள்ள கிருமிகளாலும்[…]

Read more