காலையில சீக்கிரமா எழுந்திருக்கக்கூடாது

​👱 ஒரு மீனவன் 👉 ஒரு நாள் விடியறதுக்கு முன்னாடியே சீக்கிரமா எழுந்திரிச்சுட்டான். 👱 முந்துன நாள் அமாவாசைங்றதுனால கடற்கரைல 🚣 வெளிச்சமே இல்லை. அதுனால சூரியன்[…]

Read more