காயங்களை போக்கும் கற்றாழை

#Aloevera காயங்களை போக்கும் கற்றாழை !  ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான தாவரம்,  கற்றாழை. ஏதேனும் வெட்டுக்காயமோ, தீக்காயமோ ஏற்பட்டால், உடனடி நிவாரணத்துக்குக் கற்றாழை உதவும்.[…]

Read more