​கோவில்களில் காம சிற்பங்கள் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன?

கோவில்களில் ஆபாச சிற்பங்களை தமிழன் ஏன் வடித்துள்ளான் ?. இப்படி ஆபாசமான சிற்பங்கள் கோவில்களில் இருந்தால் மனம் அலைபாயாதா? இறைவனை தரிசிக்க கோவிலுக்கு வருபவர்களுக்கு இந்த சிற்பங்கள்[…]

Read more