என்ன தொழில் செய்யலாம்! – காகித பை.. கலக்கல் லாபம்

காகித பை.. கலக்கல் லாபம் ‘சுற்றுச் சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு மாற்றாக, காகித மற்றும் துணி பைகளை பயன்படுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது. பேஷனாகவும் இருப்பதால்,[…]

Read more