காகத்திற்கு உணவிட்டால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன

க*👉காகத்திற்கு உணவிட்டால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன.?  காகம் பற்றிய உண்மைகளும் ஆன்மீக தகவல்களும்.!* 1.அதிகாலையில் எழுந்துகரைதல். 2.உணவினை உடனே உண்ணாமல் தன் கூட்டத்தினரை அழைத்து பகிர்ந்து உண்ணல்.[…]

Read more