கவுசிகா நதி

விசுவாமுத்திரர் மகா ரிஷி உருவாக்கிய நதியின் வேரை அறுத்த கோழை வரலாறு… கோவையில் பவானி ஆற்றை அறிவீர்கள். நொய்யல் ஆற்றை அறிவீர்கள்.  சிறுவாணி மிகவும் பிரபலம்.  ஆனால்,[…]

Read more