மனைவி ஊருக்குப் போயிருந்தபோது ஒருவர் எழுதிய கவிதை..

மனைவி ஊருக்குப் போயிருந்தபோது ஒருவர் எழுதிய கவிதை.. “தவிப்பு..” வருடத்திற்கு ஒரு முறை இரண்டு வாரம் தாய் வீடு போகிறாய்… பிள்ளைகள் இல்லாமல் பொலிவிழந்து களையிழந்து காணப்படுகிறது[…]

Read more

கவிதை

​கவிஞர் கண்ணதாசன் ஒரு கல்லூரிக்  கவியரங்கத்தில் கலந்துகொண்டு கவிதையை வாசிக்க ஆரம்பித்தார்.  அரங்கத்தில் உற்சாக_ஆரவாரம் எழுந்தது. அவர் கவிதை வாசிக்கும்போது ஒவ்வொரு   வரிக்கும் பலத்த கைதட்டல்[…]

Read more