​ஐந்து அறிவு  பெரிது, ஆறு  அறிவு சிறிது

கவிஞர் வைரமுத்து :− எந்த விலங்கும் இரைப்பைக்கு மேலே இன்னொரு வயிறு வளர்ப்பதில்லை 🐇🕊எங்கேனும் தொப்பைக் கிளியோ தொப்பை முயலோ பார்த்ததுண்டா ? ** எந்த விலங்குக்கும்[…]

Read more