கவலைகளை களை எடுங்கள்

கவலைகளை களை எடுங்கள். ********************************************* 🌿ஒருவன் தன் நிழல் ஏன் கூடவே வருகிறது? அதை எப்படியாவது விரட்டியடிக்க வேண்டும் என விரும்புகிறான். என்ன செய்தாலும் அவனால் தன்[…]

Read more