கற்களின் தரம் அறிவது எப்படி

கற்களின் தரம் அறிவது எப்படி …? முத்து: நுறையற்ற பாலில் போட்டால் மிதக்கும்.. மரகதம்: கையில் வைத்துக்கொண்டு குதிரை அ௫கே சென்றால் குதிரை தும்மும்…. பச்சைக் கல்:[…]

Read more