கரி உரித்த சிவன் 

கரி உரித்த சிவன்  வழுவூர்கோயிலில் உள்ள கஜசம்ஹார மூர்த்தி எனும் அற்புத படிமச் சிலையை அதன் முழு வடிவ அழகுடன் எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பார்கள்! தினம்தினம் நடைபெறும்[…]

Read more