கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம்

கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம் தவிர்ப்போம்: கண்களைக் காக்கும் 10 கட்டளைகள் ‘கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம்’ என்பது நாள்தோறும் அதிகரித்து வரும் பிரச்னையாக உருவெடுத்துள்ளது. தினமும் 6-8 மணி[…]

Read more