தமிழுக்கு என்னம்மா குறை

கடந்த சனிக்கிழமை ஹஸ்பெண்டோட ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். அவரோட அப்பா பெங்களூர் யுனிவர்சிட்டி ரிட்டயர்டு ப்ரஃபசர். கன்னடம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி துளு ஆங்கிலம் என பல்மொழி[…]

Read more