கன்னடத்தில் பேச சொல்லி தமிழக முதியவர் மீது தாக்குதல்

“கன்னடத்தில் பேச சொல்லி தமிழக முதியவர் மீது தாக்குதல்” முதியவர் என்றும் பாராமல் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட தமிழர்..! முதியவர் கெஞ்சியும் இரக்கமில்லாமல் தொடர்ந்து தாக்கும் கன்னடர்கள் – “அதிர்ச்சி வீடியோ..” ns7.tv | #ShockingVideo | #CauveryIssue | #Cauvery | #Section144