கன்னடத்தில் பேச சொல்லி தமிழக முதியவர் மீது தாக்குதல்

“கன்னடத்தில் பேச சொல்லி தமிழக முதியவர் மீது தாக்குதல்” [KGVID]http://www.pasumaikudil.com/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2016-09-13-at-12.44.25-PM.mp4[/KGVID] முதியவர் என்றும் பாராமல் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட தமிழர்..! முதியவர் கெஞ்சியும் இரக்கமில்லாமல் தொடர்ந்து தாக்கும் கன்னடர்கள்[…]

Read more