கண்ணுக்கு கீழ் உள்ள கருப்பு வளையம் மறைய

கண்ணுக்கு கீழ் உள்ள கருப்பு வளையம் மறைய:, சில பெண்களுக்கு கண்களைச் சுற்றி கருப்பு வளையம் இருக்கும். இந்த பிரச்சினை தான் பெண்களை வயதானவர் போல் காட்டும்.[…]

Read more